Δάση, Δάση και CO2 κα

Επειδή το θέμα της αξίας των Δασών και των φυτών για την μείωση του CO2 σκόπιμα ή από απαράδεκτη αμέλεια ξεχνιέται και αποσιωπάται συγκεντρώνουμε και δημοσιεύουμε στοιχεία, άρθρα και πληροφορίες που αποδεικνύουν το λησμονημένο αυτονόητο: ότι τα φυτά και τα δάση είναι η πρώτη και κυριότερη γραμμή άμυνας κατά του διοξειδίου του άνθρακος και των κλιματικών αλλαγών.